Visie & Missie

Onze Visie is te helpen om een ander weer te laten stralen.

Wij zetten  dierbaren in het licht én wij laten jong en oud nieuwe zonnestralen  verspreiden.

 

Onze Missie is gestoeld op de volgende 2 pijlers:

1. “… de andere laten stralen…"

Dit doen wij door in onze projecten jong en oud samen te brengen in verbindende activiteiten waarbij het verspreiden van zonnestralen en lichtpuntjes centraal staan.

 

2. “… troost en bezinning…”

Dit doen wij door gesprekken te initiëren over leven en dood, bijvoorbeeld door inzet van ons Vlinderpad, en door herinneringsceremonies te organiseren. 

Het Bestuur

Voorzitter: Jessica ten Vaanholt, moeder van Kyara 

Penningmeester: Colin E. Bartel, vader van Kyara  

Secretaris: Rianne Zinken, Spreker Humanistische Uitvaart

Algemeen bestuurslid: Marco ten Vaanholt

Raad van Advies

In memoriam - Marcel Altink 

Ambassadeurs

Jonah Mossink, MaS ambassadeur

Sara Melchers, MaS ambassadeur