Algemeen Nut Beogende Instelling - ANBI 

Kyara Shines Foundation

NL82RABO0354087088 

KvK 75811553 

RSIN 860404456

Visie & Missie, Beleidsplan, Jaarrekening en Bestuur

 

p/a Jessica ten Vaanholt

Oranjestraat 40 

7331BW Apeldoorn

Tel. 06-29319381